مهندسی مکانیک
جزوات و کتاب مهندسی مکانیک


 
تاريخ : شنبه بیست و دوم مرداد 1390

رياضي عمومي 1:

     نمونه سوالات رياضي 1 - سري 1

     نمونه سوالات رياضي 1 - سري 2

     نمونه سوالات رياضي 1 - دانشگاه آزاد واحد تهران

     نمونه سوالات رياضي 1 - پيام نور

رياضي عمومي 2:

     سري 1     سري 2      سري 3     سري 4        سري 5      

     نمونه سوالات رياضي 2 - دانشگاه آزاد واحد تهران

      نمونه سوالات پيام نور

فيزيك 1:

     نمونه سوالات فيزيك 1عمومي دانشگاه آزاد تهران

     نمونه سوالات فيزيك 1 با پاسخ تشريحي

     نمونه سوالات فيزيك 1 ترم پاييز 86 تهران مركز

     نمونه سوالات فيزيك1 تهران جنوب

فيزيك 2:

     نمونه سوالات فيزيك 2عمومي دانشگاه آزاد تهران

     نمونه سوالات فيزيك 2عمومي با پاسخ- سري 2

     نمونه سوالات فيزيك2 ترم پاييز 86 تهران مركز

معادلات ديفرانسيل 

     سري 1       سري 2             سري 3

     نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران 

     نمونه سوالات معادلات ترم پاييز 86 تهران مركز

    نمونه سوالات معادلات ترم تابستان 87 قزوين

     نمونه سوالات معادلات پيام نور سال 85

    نمونه سوالات معادلات پيام نور سال 83

رياضيات مهندسي:

     سري 1- فوريه    سري 2      نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران

مكانيك سيالات:

     نمونه سوالات سيالات 1 با جواب تشريحي

آمار مهندسي:

           نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران 

استاتيك:

     نمونه سوالات استاتيك دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1

     نمونه سوالات استاتيك تهران مركز

ديناميك:

     نمونه سوالات ديناميك دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1        سري 2

     نمونه سوالات ديناميك تير87 

     نمونه سوالات ديناميك ماشين

مقاومت مصالح:

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي - سري-2

     نمونه سوالات مقاومت 2 - خمش تيرها و تنش مركب 

ارتعاشات:

     سري 1          سري

ارسال توسط محمد کرمی راد

اسلایدر

دانلود فیلم

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...