مهندسی مکانیک
جزوات و کتاب مهندسی مکانیک


 
تاريخ : چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390

- جدول انتهایی کتاب ترمودینامیک ون وایلن (واحدهای SI) :                        دانلود                 

2- جداول انتهایی کتاب ترمودینامیک سنجل (واحدهای SI و انگلیسی) :         دانلود

3- جداول انتهایی کتاب ترمودینامیک سنجل (واحدهای SI) :                          دانلود   ارسال توسط محمد کرمی راد

اسلایدر

دانلود فیلم

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...